Které úrazy pojišťovna neproplatí?

20.5. 20211512x

Pojištění úrazu je velice populární. Úraz se může stát kdekoli a komukoli. Navíc je známo, že z úrazového pojištění a pojištění pracovní neschopnosti plní pojišťovny nejčastěji. V současné době pojišťovny nabízí pojištění úrazu nejčastěji formou denního odškodného úrazu. Zjednodušeně řečeno, za každý den léčení úrazu vyplatí pojišťovna klientovi sjednanou částku, např. 300 Kč na den. Za úraz, který se léčí 30 dní, dostane klient vyplaceno 9 000 Kč.

Proplatí pojišťovna každý úraz?

 Většina úrazů bývá pojišťovnami proplacena bez jakýchkoli problémů. Klienti však někdy bývají rozhořčeni, že dostali proplaceno méně dní, než se skutečně léčili. Každá pojišťovna má ve svých pojistných podmínkách uvedené oceňovací tabulky, ve kterých jsou vyjmenované jednotlivé úrazy a maximální počet dní, které pojišťovna za daný úraz proplatí. Proto se může stát, že když se s pořezanou rukou budete léčit 12 dní, tak vám pojišťovna proplatí jen 10 dní.

„Oceňovací tabulky u jednotlivých pojišťoven se liší.“

Například při přetržení Achillové šlachy některá pojišťovna proplatí 70 dní, jiná 115, což je velký rozdíl.

Kdy pojišťovna neplní nebo plnění krátí?

  • Úrazy pod vlivem alkoholu – pokud jste se posilnili alkoholem nebo jinou omamnou látkou a přivodíte si úraz, pojišťovna vám neproplatí vůbec nic, nebo vám pojistné plnění zkrátí.
  • Úrazy, které nesplňují úrazový děj dle pojišťovny – pokud k úrazu dojde jiným způsobem, než pojišťovna definovala v pojistných podmínkách, tak vám úraz neproplatí. Typickým příkladem je zvedání těžkého břemene (činka, pytel brambor, těžká skříň,…), při kterém Vás sekne v zádech, nebo se vám protrhne šlacha. Většina pojišťoven vám takový úraz neproplatí, jelikož jste přecenili své síly. To samé platí, když při fotbale kopnete do míče a „něco vám rupne“ v noze. Nebo ráno vstanete z postele a „sekne vás“ v zádech.

„Pojišťovny zkoumají to, jak k úrazu došlo. Zjistí to ze zápisu v lékařské zprávě z prvního vyšetření.“

  •  Úrazy při epileptickém nebo jiném záchvatu – při epileptických záchvatech nejednou dojde k úrazu. Mnoho pojišťoven takto vzniklé úrazy neproplácí vůbec nebo plní jenom za určitých podmínek.
  • Úrazy při motoristických závodech nebo adrenalinových sportech – pokud si chcete užít rychlou jízdu a poměřit si své síly na motoristických závodech, musíte počítat s tím, že pokud se vám stane úraz, pojišťovny vám ukážou červenou. U adrenalinových sportů platí to samé, i když zde se najde pár výjimek, a pojistné plnění v některých případech můžete dostat.

Mezi další důvody, proč pojišťovna nebude plnit patří úmyslný trestní čin, řízení motorového vozidla bez platného řidičského oprávnění, války, stávky, vzpoury, povstání apod. Mnoho pojišťoven vám nevyplatí pojistné plnění ani v případě, že budete obětí teroristického činu nebo jaderného záření apod.

Jak sami vidíte, výluk u pojištění úrazu je mnoho. Každá pojišťovna k výlukám přistupuje trochu jinak, proto je vhodné si před výběrem pojištění srovnat jednotlivé produkty. Nebo můžete využít poradce společnosti Flex IN, kteří své klienty obeznamují nejen s výhodami, ale i nevýhodami a výlukami jednotlivých produktů, aby jejich klienti nebyly následně nemile překvapeni.