Mám koronavirus, co vše mi proplatí pojišťovna?

2.4. 20201350x

V České republice na tuto diagnózu onemocnělo již několik tisíc lidí, přičemž stovky z nich leží v nemocnicích. Jak se na tuto situaci dívají pojišťovny?

Pokud je klientovi pojišťovny skutečně diagnostikované onemocnění koronavirem, většina pojišťoven nemá problém s proplácením pojistných událostí. V souvislosti s tímto virovým onemocněním může klient žádat o pojistné plnění z pojištění hospitalizace nebo pracovní neschopnosti.

Co a jak pojišťovny proplácí v souvislosti s koronavirem?

Hospitalizace

Pojišťovny proplácí každý den pobytu v nemocnici bez ohledu na to, na jakém oddělení pacient leží. Pro proplacení pojistné události vám stačí vyplnit formulář pojišťovny a přiložit kopii propouštěcí zprávy. Většina pojišťoven má možnost hlásit pojistnou událost online, tzn. přes online formulář, nebo stačí nascanované dokumenty zaslat do pojišťovny mailem. Přes tento odkaz si můžete nechat zaslat formuláře a postup hlášení pojistné události přímo na váš e-mail.

 

Pracovní neschopnost

Z toho pojistného rizika můžou čerpat i ti, kteří s koronavirem neleží v nemocnici, ale jsou v domácím léčení. POZOR! Pracovní neschopnost bývá proplácená buď od 15. dne nebo od 29. dne léčení, dle vašeho individuálního nastavení ve smlouvě. Některé pojišťovny berou jako počátek onemocnění den, kdy byla klientovi nařízená karanténa, i když mu ještě onemocnění nebylo potvrzeno. K hlášení pojistné události je potřeba vyplnit formulář a přiložit lékařské zprávy, případně si nechat vyplnit lékařskou zprávu na formuláři pojišťovny. Stejně jako u pojištění hospitalizace nabízí většina pojišťoven hlášení online. Formuláře potřebné k hlášení pojistné události naleznete zde.

A co děti?

Mnoho rodičů aktuálně řeší problém, co dělat s dětmi, když z důvodu nouzového stavu nemůžou chodit do školy. Rodiče mají v tomto případě nárok na náhradu mzdy z tzv. paragrafu. Výše náhrady mzdy je zhruba 60 % jejich běžného platu. Pokud mají rodiče u svých dětí sjednané pojištění ošetřovného dítěte, vzniká jim nárok na pojistné plnění, které jim následně vykompenzuje výpadek příjmu. POZOR! Většina pojišťoven proplácí ošetřovné dítěte jenom v případě, že je dítě nemocné. Výjimkou je pojišťovna Kooperativa, která proplácí paragraf i v případě, že školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události.

„Vylovte ze šuplíku své pojistky a žádejte od pojišťovny pojistné plnění.“

Pokud nemáte v pojistce sjednaná výše uvedená rizika, je nejvyšší čas pojistku srovnat a zaktualizovat.