Seznam rizik, aneb co lze pojistit?

stručně, rychle, přehledně

POVINNÉ RUČENÍ

Povinné ručení je pojištění, bez kterého nemůžete vyjít na silnici, jelikož ho nařizuje zákon. Toto pojištění kryje škody, které způsobíte na cizím autě, zdraví nebo majetku. Kryje náklady poškozeného na právní zastupování, ušlý zisk a další výdaje, které při nehodě vzniknou.
Zjednodušeně řečeno – toto pojištění vám nenahradí škody, které vznikli vám, ale jenom škody, které vznikli řidičovi, kterého jste nabourali.

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

Pokud máte zájem o to, aby bylo vaše vozidlo kompletně chráněné, sjednejte si havarijní pojištění. Toto pojištění kryje i škody, které se stanou na vašem vozidle. Představte si situaci, že narazíte do stromu. Strom vám rozhodně škody na vozidle neuhradí. V rámci havarijního pojištění máte kryté i živelní pohromy (například krupobití, které již doničilo nejedno auto), a taktéž kryje odcizení vozidla. Můžete si vybrat z několika variant havarijního pojištění, dle toho, o jaký rozsah krytí máte zájem.
U havarijního pojištění si volíte výši spoluúčasti. Čím vyšší spoluúčast, tím nižší cena pojištění.

DALŠÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

Připojištění skel

Snad každý řidič to již zažil. Jedete v klidu po silnici a v tom prásk kamínek do skla. Po tom, co se trošku uklidníte z předinfarktového stavu, hledáte následky -  jestli sklo vydrželo, nebo kamínek zanechal prasklinu. V druhém případu je většinou nutné sklo co nejdříve vyměnit. Výměna skla však není zadarmo. Právě pro tyto případy je ideální mít ve smlouvě nastavené i připojištění skla.
Pokud máte sjednané havarijní pojištění, můžete si výměnu skla nechat proplatit i z něho. Avšak je potřebné brát na zřetel, že zaplatíte spoluúčast, kterou máte nastavenou u havarijního pojištění. Druhou nevýhodou uplatnění této události z havarijního pojištění je to, že pojišťovna vám za pojistnou událost odečte bonusy, které vám zlevňují cenu pojištění.
Připojištění skla se tedy oplatí sjednat nejen k povinnému ručení, ale také k havarijnímu pojištění.

Připojištění střetu se zvěří

Každým rokem přibývá více a více nehod z důvodu střetu s divokou zvěří. V takovém případě je jako viník nehody vždy označený řidič a škody na vozidle mu nikdo z povinného ručení neproplatí.
Pokud nemáte sjednané havarijní pojištění, je vhodné připojistit si toto riziko k povinnému ručení. Tento druh připojištění dříve či později využijí především lidé žijící v blízkostí lesů a hor, kde divoká zvěř pravidelně probíhá přes silnici. Možná se to nezdá, ale takový střet se zvěří dokáže vozidlo dost poničit.

Poškození stojícího vozidla zvířetem

Některé zvířata dokážou udělat nemalé škody na vozidle i v případě, že se s nimi nesetkáte přímo na cestě. Především kuny a hlodavce se vědí s velkou chutí pustit do kabelů nacházejících se na podvozku vašeho vozidla a znemožní tak bezpečné řízení vozidla.
Na kompenzaci výdajů spojených s opravou vozidla pak můžete využít připojištění poškození stojícího vozidla zvířetem.

Pojištění GAP

Koupě nového auta nepatří mezi nejvýhodnější investice. Hodnota nového auta totiž v prvních měsících a letech klesá o desítky procent. Pokud vám je nové vozidlo odcizeno, nebo se vám stane nehoda u které dojde k totální škodě, pojišťovna vám vyplatí aktuální tržní cenu automobilu, která může být o desítky až stovky tisíc nižší, než byla jeho kupní cena.
Právě pro takovéto případy je velmi vhodné připojištění GAP. Toto pojištění vám zaručí, že pokud by došlo k totální škodě na vozidle, tak po dobu sjednanou ve smlouvě vám pojišťovna proplatí cenu, za kterou byste si pořídili nové auto.

Úrazové připojištění osob ve vozidle

Toto pojištění slouží k úrazovému pojištění jak řidiče, tak jeho spolucestujících pro případ, že dojde k dopravní nehodě a někdo ve vozidle se zraní. Následně zraněný dostane odškodnění od pojišťovny dle podmínek uvedených ve smlouvě.
Tento druh připojištění je dobré zvážit. Někdy mají pojišťovny akce, a nabízí ho za zvýhodněnou cenu, nebo dokonce zdarma k povinnému ručení. Pokud máte sjednané klasické úrazové nebo životní pojištění, tak to se vztahuje i na úrazy, ke kterým došlo při autonehodě.

Připojištění zavazadel

Ve vozidle často vozí zavazadla nebo jiné osobní věci. Při dopravní nehodě může často dojít k tomu, že se poškodí nebo úplně zničí. Také se může stát, že vám věci budou z vozidla odcizeny. Pro tyto případy slouží pojištění zavazadel, díky kterému v případě pojistné události získáte finanční kompenzaci za věci, o které jste přišli.